New image
New image
OMGEVINGSVISIE
Dalfsen

Dit najaar houden we digitale bijeenkomsten per gebied, waarin we graag van u horen hoe u aankijkt tegen de toekomst van uw dorp en onze gemeente. Wat is goed en moet zo blijven? Waar moeten we mee aan de slag? Op de pagina “agenda” ziet u wanneer de bijeenkomsten zijn en hoe u kunt deelnemen. Door de coronamaatregelen kunnen we niet fysiek met elkaar in gesprek. Via de pagina “Meedoen” kunt u zich opgeven voor een bijeenkomst. U krijgt daarna meer informatie over hoe de digitale bijeenkomst gehouden wordt.

We trekken tot eind 2021 uit om een Omgevingsvisie op te stellen. De eerste stappen hebben we in het gemeentehuis gezet. In overleg met de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en diverse partners is een Kadernota opgesteld. De Kadernota is in april 2020 door de gemeenteraad vastgesteld en is een leidraad voor het opstellen van de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie werken we die ambities verder uit. Dat doen we samen met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen en geïnteresseerden.

Proces en Planning

Globaal ziet het proces er als volgt uit.

juni

Input participatie in de raad

juni - september

Ontwerp Omgevingsvisie schrijven

september

Opiniërende bespreking van de ontwerp Omgevingsvisie in de gemeenteraad

september/oktober

Vrijgeven ontwerp voor indienen van zienswijzen

rest van 2021

Verwerken van de zienswijzen in de Omgevingsvisie

eerste kwartaal 2022

Vaststelling van de Omgevingsvisie door raad

april 2021

Ontwerp Omgevingsvisie in de gemeenteraad

Opstellen Omgevingsplannen, programma’s, beleidsregels, uitvoeringsplannen waar de Omgevingsvisie nader wordt uitgewerkt. Verder is de Omgevingsvisie een dynamisch document en wordt naar behoefte actueel gehouden.

New image
Proces en Planning

Dit najaar houden we digitale bijeenkomsten per gebied, waarin we graag van u horen hoe u aankijkt tegen de toekomst van uw dorp en onze gemeente. Wat is goed en moet zo blijven? Waar moeten we mee aan de slag? Op de pagina “agenda” ziet u wanneer de bijeenkomsten zijn en hoe u kunt deelnemen. Door de coronamaatregelen kunnen we niet fysiek met elkaar in gesprek. Via de pagina “Meedoen” kunt u zich opgeven voor een bijeenkomst. U krijgt daarna meer informatie over hoe de digitale bijeenkomst gehouden wordt.

We trekken tot eind 2021 uit om een Omgevingsvisie op te stellen. De eerste stappen hebben we in het gemeentehuis gezet. In overleg met de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en diverse partners is een Kadernota opgesteld. De Kadernota is in april 2020 door de gemeenteraad vastgesteld en is een leidraad voor het opstellen van de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie werken we die ambities verder uit. Dat doen we samen met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen en geïnteresseerden.

Globaal ziet het proces er als volgt uit.

juni

Input participatie in de raad

juni - september

Ontwerp Omgevingsvisie schrijven

september

Opiniërende bespreking van de ontwerp Omgevingsvisie in de gemeenteraad

september/oktober

Vrijgeven ontwerp voor indienen van zienswijzen

rest van 2021

Verwerken van de zienswijzen in de Omgevingsvisie

logo

eerste kwartaal 2022

Vaststelling van de Omgevingsvisie door raad

Opstellen Omgevingsplannen, programma’s, beleidsregels, uitvoeringsplannen waar de Omgevingsvisie nader wordt uitgewerkt. Verder is de Omgevingsvisie een dynamisch document en wordt naar behoefte actueel gehouden.